מפעילת מועדון הצרכנות "ניו ממברס" תובעת את לשכת עורכי הדין ביותר מ-3 מיליון שקלים בגין הפרת הסכם

יצחק חברוני    Lawclub.co.il

פורסם: יום שלישי, 5 ליולי 2016,  17:25

מסרבים להיפרד. עו"ד דורון ברזילי ועו"ד אפי נוה יו"ר לשכת עוה"ד

לשכת עורכי הדין בראשותו של עו"ד אפי נוה מתנערת מהסכם עם מועדון הצרכנות "ניו ממברס" שנחתם רק בשנה שעברה וביטלה את ההסכם שנחתם. חברת מי קנטינה בע"מ, מפעילת המועדון הגישה בתגובה תביעה נגד לשכת עורכי הדין בסך 3,418,712 ₪ בגין ביטול ההסכם. לשכת  עורכי  הדין  באופן  חסר 

תקדים הגישה כתגובה תביעת צד ג' כנגד יו"ר הלשכה הקודם עו"ד דורון ברזילי, הטוען בכתב ההגנה כי מדובר ב"חיסול חשבונות פוליטי".  

בלעדי לאתר "LAW CLUB"

רבות דובר על מועדון צרכנות איכותי שיפעל לנוחיותם של ציבור עורכי הדין ורואי החשבון בישראל, אך משום מה בכל פעם ההסכם מתבטל ועורכי הדין אינם זוכים לממש את כח הקניה שלהם ולקבל תמורה בעד תשלום דמי החבר ללשכה.


כזכור, בעבר חתמה לשכת עורכי הדין עם חברת ארנון פז (1985) בע"מ להקמת מועדון צרכנות "ממברס" אשר נחתם בזמן כהונתו של ראש הלשכה הקודם עו"ד יורי גיא-רון. בשנת 2014 תבעה חברת הצרכנות "ממברס" את לשכת עורכי הדין ואת לשכת רואי חשבון בגין ביטול הסכם לניהול מועדון צרכנות, ובכך לדברי החברה נגרם לה נזק בסך מאות אלפי שקלים. לאחר קרבות משפטיים, חתמו לשכת עורכי הדין ולשכת רואי החשבון על הסכם גישור סודי עם חברת ארנון-פז. לשכת עורכי הדין פיצתה את חברת ארנון פז מפעילת "ממברס" ב-600.000 שקלים ולשכת רואי חשבון ב-215.000 שקלים נוספים כך חברת "ארנון-פז" שלשלה לכיסה 815,000 ש"ח על חשבונם של ציבור עורכי הדין ורואי החשבון בישראל.

בחודש מרץ 2015 חתמה הלשכה בראשותו של עו"ד דורון ברזילי על הסכם עם חברה חדשה "מי קנטינה בע"מ", מפעילת מועדון "ניו ממברס" החדש להקמה וניהול מועדון צרכנות לנוחיותם של ציבור עורכי הדין, אך כפי שנטען ע"י מפעילת המועדון, החברה לא קיבלה הזדמנות לפעול והלשכה בראשותו של היו"ר הנבחר עו"ד אפי נוה ביטלה את ההסכם עם החברה מיד לאחר הבחירות, בטענה שמדובר בהסכם שנחתם עם היו"ר הקודם בתקופת הבחירות, אשר אינו מחייב אותה.

 

בכתב התביעה שהגישה חברת מי קנטינה בע"מ, שהוגש על ידי עורכי הדין צבי בר-נתן, אפרת קלש-משען ודנה קאופמן ממשרד גולדפרב זליגמן ושות', נטען ע"י התובעת כי מיום כריתת ההסכם השקיעה התובעת משאבים רבים, הקימה תשתית ומעסיקה עובדים וכי היא פועלת לקיום חלקה בהסכם באופן מקצועי ביותר, בהתאם להסכם ולדרישות לשכת עורכי הדין. לדברי התובעת, בעקבות תוצאות הבחירות שהתקיימו בלשכת עורכי הדין ולראשותה בחודש יוני 2015, החליטה לשכת עורכי הדין לבטל לאלתר, באופן דורסני וחד צדדי את ההסכם ולהתכחש לקיומו.


לטענת התובעת הנתבעת לשכת עורכי הדין מנסה להשתחרר מן ההסכם, אשר ככל הנראה אין היא חפצה בו רק משום שנכרת בתקופת כהונת ראש לשכת עורכי הדין הקודם ובשל שיקולים זרים ופוליטיים גרידא. לטענת התובעת כל נסיונותיה להציג את עמדתה בנסיבות העניין ולמנוע את הנזק הכבד כתוצאה מביטול חד צדדי של ההסכם לא זכו לאוזן קשבת ונראה לטענתה כי ההחלטה על ביטול ההסכם נתקבלה מבעוד מועד, אף טרם שנודעו תוצאות הבחירות לראשות הלשכה.

 

לשכת עורכי הדין, הנתבעת, טוענת מנגד כי ההסכם נכרת "במחטף" בתקופת הבחירות, ללא סמכות, ללא אישור הגורם המוסמך בלשכת עורכי הדין ומבלי שנערך הליך של מכרז כחוק. בהתאם לכך, שלחה הלשכה לחב' מי קנטינה בע"מ הודעת ביטול ביום 2.9.2015. כמו כן, מוסיפה הלשכה כי הצד השלישי עו"ד ברזילי היה נגוע בניגוד עניינים וכי היה עליו להעמיד את ההסכם עם מועדון הצרכנות לעיון הוועד המרכזי.


לטענת התובעת מדובר בטענות שווא, חסרות כל יסוד ובסיס, התובעת הקימה אתר אינטרנט של מועדון הלשכה, התקשרה עם ספקים חדשים ופרסמה לחברי המועדון, חברי הלשכה, הטבות, הנחות ומבצעים מסובסדים חדשים בתחום הפנאי והבידור, וכי בתאריך 30.3.2015 נערכה ישיבת היגוי ראשונה שבמסגרתה הוחלט שפעילות הסבסוד תתמקד בתחומים הבאים: תרבות, מסעדות, בתי קפה ברדיוס ריכוז עו"ד וגם בתחום המוניות get-Taxi.


בכתב ההגנה מטעם צד ג',  טען בתגובה עו"ד דורון ברזילי, כי "עצם מתן ההודעה כלפיו היא קנטרנית, וכי כל עניינה הוא 'חיסול חשבונות' פוליטי וניסיון לפגוע בצד השלישי ובשמו הטוב. בחירתה של הנתבעת (לשכת עורכי הדין בראשותו של עו"ד אפי נוה) להגיש את ההודעה לצד השלישי, ובמיוחד בחירתה להגישה רק כנגדו, ולא כנגד בעלי תפקידים אחרים אשר היו מעורבים במו"מ  ובכריתת ההסכם עם התובעת (ואשר מעורבותם הייתה גדולה עשרות מונים מזו של הצד השלישי), מדברת בעד עצמה ונובעת מהיותה אמצעי לניגוח פוליטי".


עוד נטען מטעם עו"ד ברזילי כי "נושא מועדון הצרכנות ורתימת כוחו וגודלו של ציבור עורכי הדין לצורך התקשרות עם גורם אשר יהיה בכוחו לספק הטבות כספיות לחברי הלשכה, מהווה מזה שנים עניין מרכזי במערכות הבחירות לראשות הלשכה ובמצעיהם של המעומדים השונים. עניין מועדון הצרכנות אף נושא את חותמו של כל מתמודד ומתמודדת לראשות לשכת עורכי הדין, העושה כמיטב יכולתו על מנת לעצבו כפי תפיסתו".עוד טוען עו"ד ברזילי כי "מעשה זה של הלשכה, הינו פוליטי, פסול מעיקרו ואין הוא משקף כל שיקול משפטי אמיתי, זולת הרצון להתנגח בצד השלישי בשל היריבות הפוליטית שהייתה קיימת בין הצד השלישי ובין בעלי תפקידים שונים בלשכה".


אז מה יהיה עם מועדוני צרכנות של לשכת עורכי הדין ולשכת רואה החשבון? ובכן, הלשכות ממשיכות להבטיח שחר חדש, אולם המציאות טופחת על פנינו ומועדוני הצרכנות נסגרים בכל פעם בסמוך ולאחר תקופת הבחירות. כפי שנראה כעת, כל עוד הלשכות הנם גוף פוליטי, הסיכוי להקמת מועדון צרכנות איכותי אשר יחזיק מעמד לאורך זמן אינו גבוה. ניתן לומר, כי כפי הנראה המפסיד העיקרי מקרבות אלו הנו ציבור עורכי הדין ורואי החשבון בישראל, אשר משלמים דמי חבר גבוהים ומקבלים בעיקר הבטחות לשחר חדש, אך בסופו של יום נאלצים לשלם את הקנסות הכבדים בגין ביטולי ההתקשרות עם מועדוני הצרכנות.


לדברי עו"ד שי ארד, יוזם הקמת מועדון ההטבות Law Club, "אפשר גם אחרת!, משכשלו מועדוני הצרכנות של הלשכה ונשאר הצורך לתת מענה לציבור עורכי הדין ורואי החשבון, יזמנו הקמת מועדון צרכנות חברתי שישרת את כל חבריו נאמנה ללא שיקולים פוליטיים. אנו עובדים כיום במועדון בהתנדבות וללא שכר, ומצליחים לרתום חברות גדולות במשק כדי להביא הטבות ומבצעים יחודיים, ובקרוב אנו ניצור מהפיכה אמיתית לטובת חברי המועדון".

תגובת לשכת עורכי הדין, עו"ד אפי נוה, עו"ד דורון ברזילי טרם התקבלה.

לפניות לכתב: Yitzhak.hevroni@gmail.com

 

כתבות קשורות:

 

עורבים תקפו עורכי דין בכנס באילת

חוק שכ"ט מינימלי לעורכי דין

לתגובות: