מהיום, אין עסקה בלי בדיקה !
לרשותך מערכת לבדיקת מידע פיננסי על אדם פרטי / חברה
דוח המידע מזעיר את הסיכון ומגביר את הביטחון לבדיקה טרם ביצוע עסקה

דו"ח אשראי צרכני על אדם פרטי

מידע על לקוחות ואנשים פרטיים

מידע על עמידת לקוחות פרטיים בהתחייבויות כספיות

  • בדיקת לקוח פרטי

  • בדיקת ערבים

  • בדיקה לפני מתן אשראי 

  • בדיקה לפני השכרת נכסים

  • בדיקה לפני קבלת עובדים

|   עלות הדו"ח לאדם רגיל  249 ש"ח  במקום 450 ש"ח

עלות הדו"ח לחבר מועדון   149 ש"ח 

הזמנה שתישלח ביום עסקים ותאושר, תישלח למבקש השירות באמצעות דואר אלקטרוני עד 24 שעות.

  • דו"ח אשראי צרכני לאדם פרטי ניתן ע"י המרכז הישראלי לנתוני אשראי צרכני מקבוצת דן אנד ברדסטריט בהתאם לחוק אשראי צרכני. מועדון ההטבות law club ו/או עובדיו לא ישאו בכל אחריות לכל נזק ישיר או עקיף שיגרם למבקש השירות או לכל אדם אחר כתוצאה ישירה ו/או עקיפה מהשימוש בדו"ח זה.

  • מזמין השירות מתחייב לא לעשות שימוש לרעה ו/או שימוש שלא בתום לב במידע ו/או בדו"ח שסופק לו. חל איסור להעביר ו/או למסור ו/או לפרסם ו/או לגלות את המידע לכל אדם או גוף ללא קבלת אישור. למידע נוסף לחץ

האתר בשלבי עדכון. השירות אינו זמין כעת