באנר.jpg

 עורכי דין  |  רואי חשבון  |  סטודנטים 

הופעות ✦ הצגות ✦ תוכנות ✦נופש ✦ אטרקציות  ✦ השמה ✦ נדל"ן ✦ מבצעי רכב ועוד... 

מועדון צרכנות

מועדון ההטבות של עורכי הדין

הופעות נבחרות מבית ה"זאפה"

במחיר מיוחד לחברי המועדון

מועדון ההטבות מחלק לכם מתנות!

תוכנת ריווחית לעו"ד חינם לשנה הראשונה!

הופעות במחיר מיוחד מבית הזאפה

שירות רכישת מט"ח לפני טיסה

חדש!

ארועים קרובים 

©  Lawclub.co.il